Dražba stavieb: Prípojky splaškovej a dažďovej kanalizácie, vody, plynu a NN elektriky, domové plynové prípojky, verejné osvetlenie, komunikácie, splašková kanalizácia stoka, tlaková kanalizácia, automatická tlaková stanica na pitnú vodu , trafostanice S

Nachádzate sa tu

Táto položka je neaktuálna, aktuálne položky nájdete v zozname nehnuteľností.