Opakovaná dražba bytu v k.ú. Nitra

Nachádzate sa tu

Dražba sa uskutoční
Dražba
Stav Aktuálna
Dátum dražby 18.05.2021 - 10:00
Miesto konania dražby Štefánikova 9, 949 01 Nitra – zasadacia miestnosť prízemie
Zistená / stanovená hodnota 82 000,00 €
Najnižšie podanie 73 800,00 €
Minimálne prihodenie 100,00 €
Dražobná zábezpeka 7 300,00 €
Obhliadky 30.04.2021 - 11:00
Zodpovedná osoba Ing. Daša Fogelová
Súbory na stiahnutie

Predmet dražby:

Predmetom dražby je nehnuteľnosť vedená príslušným Okresným úradom – Katastrálnym odborom, nachádzajúce sa v:

 • Okres: Nitra,
 • Obec: Nitra,
 • Katastrálne územie Nitra,
 • List vlastníctva číslo 5471:

 

 1. byt číslo 35
 • na 2. p., vo vchode č.o. 11, nachádzajúci sa v
 • bytovom dome (popis stavby: Bytový dom) so súpisným číslom 42 na parcele registra „C“ číslo 7469/24,
 • bytovom dome (popis stavby: Bytový dom) so súpisným číslom 42 na parcele registra „C“ číslo 7469/25,
 • bytovom dome (popis stavby: Bytový dom) so súpisným číslom 42 na parcele registra „C“ číslo 7469/26,
 1. podiel priestoru na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti 6137/332675 – ín k celku,
 2. spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 6137 /332675 – ín k celku k pozemku:
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 7469/24, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, výmera 194 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 7469/25, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, výmera 190 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 7469/26, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, výmera 195 m2;

v podiele 1/1 k celku.

 

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

 

Opis predmetu dražby:

Ohodnocovaný byt č.35 je situovaný na 2.poschodí vchodu č. 11 bytového domu s.č.42 v meste Nitra.

 

Popis bytu: chodba-hala, kuchyňa, kúpeľňa, samostatné WC, tri obytné miestnosti a jeden balkón. Byt je v pôvodnom stave. Prebehla výmena plastových okien, bola zrekonštruovaná kuchyňa.

Byt je napojený na vodovodnú, elektrickú, plynovú a kanalizačnú prípojku. Kúpeľná je v pôvodnom stave so smaltovou vaňou a umývadlom, bez obkladov. WC detto.

V kuchyni je kuchynská linka s nerezovým drezom a zabudovaným digestorom, plynový šporák s el.rúrou je zabudovaný spotrebič. Na podlahe je keramická dlažba.

V obytných miestnostiach sú na podlahe laminátové veľkoplošné parkety. Vnútorné dvere bytu sú hladké plné a zasklené pôvodné v oceľových zárubniach.

 

Byt znalec hodnotí ako dobre umiestniteľný na trhu s nehnuteľnosťami.

Adresa
Na hôrke 11
Nitra