Opakovaná dražba podielu rodinného domu a pozemku v k.ú. Dlhá nad Váhom k. ú. Dlhá nad Váhom, zapísaná na:

Nachádzate sa tu

Dražba
Stav Aktuálna
Dátum dražby 18.05.2021 - 09:00
Miesto konania dražby Nitra, Štefánikova tr. 9, kancelária na prízemí
Výmera 224,50 m2
Zistená / stanovená hodnota 8 200,00 €
Najnižšie podanie 4 000,00 €
Minimálne prihodenie 100,00 €
Dražobná zábezpeka 800,00 €
Obhliadky 30.04.2021 - 09:00
Zodpovedná osoba Ing. Daša Fogelová
Súbory na stiahnutie

Predmet dražby:

Predmetom dražby je nehnuteľnosť v podielovom spoluvlastníctve Poručiteľa vo veľkosti podielu 1/4 - ina k nehnuteľnosti vedenej na Okresnom úrade Šaľa, katastrálny odbor pre okres Šaľa, obec Dlhá nad Váhom, katastrálne územie: Dlhá nad Váhom zapísanej na:

 

  • liste vlastníctva číslo 461 ako:

 

  • Rodinný dom (popis stavby: Dom) so súpisným číslom 175, na parcele registra „C“, parcelné číslo 2191/1

 

 

  • liste vlastníctva číslo 460 ako:

 

  • parcela registra „C“, parcelné číslo 2191/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 634 m2,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 2191/2, druh pozemku: záhrada, výmera 244 m2

 

 Nehnuteľnosť v podielovom spoluvlastníctve Poručiteľa vo veľkosti podielu 5/483 - ín k nehnuteľnosti zapísanej na:

  • liste vlastníctva číslo 2125 ako:

 

  • parcela registra „C“, parcelné číslo 4793, druh pozemku: ostatná plocha, výmera 483 m2

(ďalej len „Nehnuteľnosť“ alebo „Predmet dražby“ v príslušnom gramatickom tvare)

 

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

 

Opis predmetu dražby:

Umiestnenie stavby:

Rodinný dom je postavený v samostatnom oplotenom  dvore so záhradou v obytnej ulici v obci Dlhá nad Váhom. Od šikmej uličnej čiary je odsadený  o 6-8 m.

Za rodinným domom je pristavená vedľajšia stavba - garáž a komora (ohodnotené osobitne).

 

Dispozičné riešenie:

Dom je prízemný, s pivnicou pod časťou kuchyne, murovaný, pôdorysného tvaru obdĺžnika s priechodnými miestnosťami radenými za sebou - typický sedliacky dom. Je 3,5-izbový s kuchyňou, kúpeľňou s vaňou a WC, špajzou a verandou.

 

Vybavenie je nižšieho štandardu - rozvod studenej a teplej vody len v kúpeľni, plynoinštalácia, kanalizácia do verejnej siete, voda z verejného vodovodu, vykurovanie lokálne - gamatky.

Vybavenie  kúpeľne - klasická smaltovaná vaňa, umývadlo, WC kombi, elektrický zásobník na vodu.

Vybavenie kuchyne - plynový sporák a sporák na tuhé palivo, kuchynská linka nie je pripojená pevne k stene, bez prívodu vody. 

 

Zastavaná plocha je 127,89 m2

Vedľajšia stavba na p.č. 2191/1 je pristavená na konci rodinného domu a má 49,5 m2

Celková plocha pozemku a jeho výmera podielu je: 224,50 m2

Adresa
Dlhá nad Váhom