Opakovaná dražba pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Záhorská Bystrica

Nachádzate sa tu

Táto položka je neaktuálna, aktuálne položky nájdete v zozname nehnuteľností.