!STOP! Dražba priemyselných a iných budov nachádzajúcich v k.ú. Šumiac

Nachádzate sa tu

Dražba
Stav Aktuálna
Dátum dražby 27.05.2021 - 11:00
Výmera 89 084,00 m2
Zistená / stanovená hodnota 251 000,00 €
Najnižšie podanie 251 000,00 €
Minimálne prihodenie 1 000,00 €
Dražobná zábezpeka 20 000,00 €
Obhliadky 11.05.2021 - 10:30 18.05.2021 - 10:30
Zodpovedná osoba Ing. Daša Fogelová
Súbory na stiahnutie
 • Okres: Brezno,
 • Obec: Šumiac,
 • Katastrálne územie Šumiac,
 • List vlastníctva číslo 1749:

 

 • parcela registra „C“, parcelné číslo 4751/2, druh pozemku: Ostatná plocha, výmera 19945 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 4751/5, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, výmera 1311 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 4751/6, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, výmera 129 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 4751/7, druh pozemku: Trvalý trávny porast, výmera 4847 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 4751/8, druh pozemku: Trvalý trávny porast, výmera 1648 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 4751/10, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, výmera 102 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 4751/11, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, výmera 5 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 4751/12, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, výmera 525 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 4751/13, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, výmera 118 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 4751/14, druh pozemku: Ostatná plocha, výmera 18 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 4752, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, výmera 1204 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 4753, druh pozemku: Ostatná plocha, výmera 5035 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 4759, druh pozemku: Záhrada, výmera 408 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 4760, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, výmera 512 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 4771/1, druh pozemku: Záhrada, výmera 4153 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 4771/2, druh pozemku: Záhrada, výmera 370 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 4772/1, druh pozemku: Ostatná plocha, výmera 17333 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 4772/2, druh pozemku: Ostatná plocha, výmera 394 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 4772/3, druh pozemku: Ostatná plocha, výmera 55 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 4772/4, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, výmera 249 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 4772/6, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, výmera 418 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 4773/1, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, výmera 2911 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 4773/2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, výmera 180 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 4773/3, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, výmera 62 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 4773/5, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, výmera 15 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 4773/6, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, výmera 47 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 4773/7, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, výmera 49 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 4773/8, druh pozemku: Záhrada, výmera 1250 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 4773/9, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, výmera 70 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 4773/10, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, výmera 83 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 4773/11, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, výmera 1852 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 4773/12, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, výmera 55 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 4773/13, druh pozemku: Záhrada, výmera 1338 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 4774, druh pozemku: Ostatná plocha, výmera 3183 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 4775/1, druh pozemku: Ostatná plocha, výmera 12879 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 4775/2, druh pozemku: Ostatná plocha, výmera 1493 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 4775/16, druh pozemku: Ostatná plocha, výmera 1000 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 4775/17, druh pozemku: Ostatná plocha, výmera 84 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 4775/18, druh pozemku: Ostatná plocha, výmera 35 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 4784/1, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, výmera 432 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 4784/2, druh pozemku: Záhrada, výmera 398 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 4784/3, druh pozemku: Záhrada, výmera 126 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 4802/10, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, výmera 290 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 4803/1, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, výmera 810 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 4803/2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, výmera 1663 m2,

 

 • priemyselná budova (popis stavby: Kancel. priestory) so súpisným číslom 686, na parcele registra „C“ číslo 4773/10,
 • priemyselná budova (popis stavby: Ubytov. objekt) so súpisným číslom 695, na parcele registra „C“ číslo 4773/11,
 • priemyselná budova (popis stavby: Prev. budova) so súpisným číslom 744, na parcele registra „C“ číslo 4773/7,
 • priemyselná budova (popis stavby: OBSLUŽNÁ BUDOVA) so súpisným číslom 745, na parcele registra „C“ číslo 4773/9,
 • iná budova (popis stavby: ADMINISTR. BUDOVA) so súpisným číslom 746, na parcele registra „C“ číslo 4772/4,
 • priemyselná budova (popis stavby: PILNICA) so súpisným číslom 747, na parcele registra „C“ číslo 4751/5,
 • iná budova (popis stavby: SOC.BUDOVA) so súpisným číslom 748, na parcele registra „C“ číslo 4751/6,
 • samostatne stojaca garáž (popis stavby: DVOJGARÁŽ) so súpisným číslom 749, na parcele registra „C“ číslo 4773/6,
 • iná budova (popis stavby: ŠATŇA) so súpisným číslom 789, na parcele registra „C“ číslo 4775/18,
 • priemyselná budova (popis stavby: DIELŇA) so súpisným číslom 790, na parcele registra „C“ číslo 4775/17,
 • priemyselná budova (popis stavby: SUŠIAREŇ) so súpisným číslom 791, na parcele registra „C“ číslo 4772/6;

 

v podiele 1/1 k celku.

Adresa