2.opakovaná dražba hostinca (penzión a motorest) ZLATÝ POTOK / Bartošová Lehôtka

Dražba
Stav Ukončená
Dátum dražby 02.02.2024 13:00
Miesto konania dražby Štefánikova 9, Nitra
zasadacia miestnosť v kancelárii dražobníka (prvé vyvýšené NP – vstup z pešej zóny)
Výmera 2898,00 m2
Zistená / stanovená hodnota 504 000,00 €
Zloženie zábezpeky
Najnižšie podanie 252 000,00 €
Minimálne prihodenie 1 000,00 €
Dražobná zábezpeka 10 000,00 €
Obhliadky 31.01.2024 10:00 01.02.2024 10:00
Zodpovedná osoba Mgr. Michaela Viskupová
Súbory na stiahnutie ZP 24_2023 prilohy_0.pdf ZP 24_2023_0.pdf 01 - Oznámenie o dražbe TB Hostinec 2_OPAK 02_02_2024 WEB.pdf

Hostinec - motorest Zlatý strom (niekde ako Zlatý potok) so s.č. 90 postavený na p.č. 489/3 v obci Bartošová Lehôtka (hlavný ťah na Kremnicu a Martin – cesta 65), je prízemný objekt budovy s obytným podkrovím, v zadnej časti čiastočne podpivničeným. Objekt slúži ako motorest a penzión.
Na 1. NP sa nachádza hlavný priestor - reštaurácia, prekrytá uzavretá terasa, kuchyňa so zázemím, sociálne zariadenia, sklady. V podkroví je šesť izieb so sociálnym zázemím a sklad prádla.
Objekt je založený na odizolovaných základových pásoch. Nosné murivo tvorí murovaná sendvičová konštrukcia v zložení lícová tehla Klinker hr. 15 cm, 10 cm polystyrén a lícová tehla Klinker hr. 15 cm. Vonkajšie a vnútorné povrchy sú napustené náterom. Krov je sedlový s škridlou Bramac. Klampiarské výrobky sú z medeného plechu. Všetky podlahy sú špeciálne dlažby Klinker. Všetky okná sú z Euro profilov s izolačným dvojsklom a hliníkovým parapetom. Zdroj tepla sú dva kotle a dva vykurovacie okruhy - z tohto jeden kotol v prízemí je zdemontovaný. Príprava TUV je v siedmich el. bojleroch. V prekrytej sále - terase je osadená vykurovacia vložka. V objekte je rozvod teplej a studenej vody, kanalizácia, elektroinštalácia svetelná a motorická. Okrem týchto rozvodov sú osadené aj rozvody satelitné, počítačové, telefónne, zabezpečovacie, kamerový systém.
Letná záhrada - prízemný objekt reštauračného charakteru. Objekt je založený na betónových základových pásoch. Vonkajšie steny od cesty sú z tehly Klinker, z vnútornej strany tvoria nosnú časť drevené stĺpy.
Murované pódium vybudované v letnej záhrade je prízemný murovaný objekt (slúži ako pódium). Objekt je založená na základových pásoch. Z troch strán je nosné murivo Klinker. Objekt má pultovú strechu s krytinou Bramac..

Príslušenstvom sú: plot, prípojka vody, vodomerná šachta, splašková kanalizačná, dažďová kanalizácia, ČOV na parc.č. 491/5, lapač olejov na parc.č. 491/5, NN prípojka vzdušná, NN prípojka zemná, oporný múr, parkovisko na parc.č. 491/5, tanečný parket na parc.č. 491/3.
Ako iná stavba regulačná rada z VTL vodovodu.

Pozemky o výmere 2.898 m2

Predmet dražby sa draží v stave v akom stojí a leží.

Znaleckým posudkom číslo 24/2023 zo dňa 04.02.2023 vypracovaným Ing. Štefanom Sviržovským, znalcom so sídlom v Žiari nad Hromom, bola všeobecná hodnota nehnuteľností tvoriacich predmet dražby stanovená na 504.000,- €.

VIAC na na t.č.: +421907754882

Najnižšie podanie: 252.000,- EUR
Dražobná zábezpeka: 10.000,-EUR
Minimálne prihodenie: 1.000,-EUR

Obhliadka predmetu dražby /v mieste predmetu dražby/ - 31.01.2024 od 10:00 do 10:30 hod., a 01.02.2024 od 10:00 do 10:30 hod., na t.č.: +421907754882
Hostinec Zlatý Potok, resp. Zlatý Strom, Bartošová Lehôtka (48.64205051380924, 18.90357004121645)