Inventarizácia

Naše služby sú tu pre všetkých, ktorí chcú mať svoje zásoby pod čo najväčšou kontrolou.

Ponúkame Vám odborné vykonávanie fyzických inventúr zásob, konzultácie a sprehľadnenie informácií o Vašich zásobách.

Inventúra predstavuje pre firmy častokrát zdĺhavý a náročný proces, pri ktorom je potrebné zakúpiť potrebné vybavenie a zaškoliť zamestnancov, s čím súvisí vznik ďalších nákladov. Spoločnosť auctio, s.r.o. Vám vďaka zodpovednému prístupu ponúka vysokú presnosť a efektivitu inventúry Vášho majetku. Ponúkame Vám odborný dozor a dohľad pri samotnej realizácii fyzickej inventúry, a rovnako tak vykonávame aj plnohodnotnú inventúru hmotného majetku zodpovednou fyzickou kontrolou realizovanou našimi vlastnými pracovníkmi.

Našim hlavným cieľom je spokojnosť klienta po všetkých stránkach a to najmä prostredníctvom čo najideálnejšieho nastavenia procesov slúžiacim k zefektívneniu a skvalitneniu fungovania Vašich maloobchodných prevádzok, príp. skladov, či veľkoskladov.