Kontakt

AUCTIO, S.R.O.

sídlo: Kmeťkova 30, 949 01 Nitra, Slovenská republika
registrácia: Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 19773/N

mail: auctio@auctio.sk
web: www.auctio.sk

IČO: 36765121
DIČ: 2022362452
IČ DPH: SK 2022362452

 

Kontakty