Dražby

Spoločnosť auctio, s.r.o. je najstaršou aktívnou dražobnou spoločnosťou v Nitrianskom kraji s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky.

Počas svojej existencie sme v spoločnosti auctio, s.r.o. zrealizovali už viac ako 700 dražieb, predmetom ktorých boli:

  • hnuteľné veci, napr. motorové vozidlá, technológie, a pod.)
  • nehnuteľné veci, napr. stavby, pozemky, priemyselné areály (bývalé poľnohospodárske družstvá, štrkoviská, kameňolomy a pod.)

 

Dražby realizujeme v rámci

  • výkonu záložného práva (zákonného/zmluvného),
  • speňažovania majetku v konkurzoch,
  • predaja vlastného majetku našich klientov,
  • kombinácie vyššie uvedených možností.

Našimi klientmi sú najmä banky, správcovia konkurznej podstaty, správcovia bytových domov ale aj súkromné právnické, či fyzické osoby.

 

Vybavenie spoločnosti

Disponujeme vlastnými priestormi s dostatočnou kapacitou a s technickým vybavením na vykonanie akýchkoľvek dražieb, pričom dražobná miestnosť aj všetky prislúchajúce priestory sú monitorované kamerovým systémom. V prípade potreby zabezpečujeme aj účasť súkromnej bezpečnostnej služby na dražbe.

Dražbu dokážeme vykonať v akejkoľvek dostupnej lokalite v rámci územia Slovenskej republiky.

Pri výkone dražieb aktívne vykonávame propagáciu dražby a oslovujeme subjekty vedené v našom širokom internom zozname záujemcov, čím napomáhame k maximalizácii uspokojenia pohľadávok našich klientov.