Manažment predmetov financovania

V spoločnosti auctio, s.r.o. pre svojich klientov poskytujúcich finančný produkt na nadobudnutie hnuteľných a nehnuteľných vecí vykonávame aj komplexné služby týkajúce sa predmetov financovania, a to od ich kontroly, odoberania, uskladnenia až po samotný predaj.

V súvislosti s výkonom vyššie uvedených služieb zabezpečujeme kompletnú servisnú kontrolu predmetov financovania, ich opravu, údržbu a prípravu na predaj, vrátane zabezpečenia ich ohodnotenia prostredníctvom znaleckého posudku.

 

Ponuky nami predávaných predmetov financovania zverejňujeme na najrelevantnejších tuzemských a zahraničných inzertných portáloch a rovnako tak aj na webovej stránke našej spoločnosti.

Pri predaji majú potenciálni záujemcovia možnosť osobne si prezrieť, prípadne aj odskúšať, jednotlivé predmety financovania na obhliadke vykonávanej za účasti kvalifikované personálu.

 

Pre našich klientov zabezpečujeme aj kompletný právny servis, a to od vypracovania kúpnej zmluvy až po všetky náležitosti súvisiace so zmenou vlastníka predmetu financovania v príslušnom dopravnom inšpektoráte.

Samozrejmosťou je aj vykonanie technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality a iných obdobných činností potrebných pre dosiahnutie čo najlepšieho výťažku z predaja predmetov financovania.