Referencie

Medzi klientov spoločnosti auctio, s.r.o. patrí:

  • OTP Banka Slovensko, a.s.
  • Československá obchodná banka, a.s.
  • Službyt Nitra, s.r.o.
  • Okresné stavebné a bytové družstvo Nitra
  • TOMA, s.r.o. Topoľčany
  • Stavebné bytové družstvo Topoľčany
  • viaceré spoločenstvá vlastníkov bytov
  • správcovia konkurzných podstát ale i iné fyzické a právnické osoby
  • Tatra banka, a.s.