Referencie

Medzi klientov spoločnosti auctio, s.r.o. patrí:

  • viaceré spoločenstvá vlastníkov bytov
  • správcovia konkurzných podstát ale i iné fyzické a právnické osoby