Správa a vymáhanie pohľadávok

Správu a vymáhanie pohľadávok poskytujeme najmä pre banky a leasingové spoločnosti, ako aj pre iné subjekty pôsobiace na finančnom trhu.

Našou činnosťou klientov odbremeňujeme od administratívnej záťaže súvisiacej so správou ich pohľadávok a v neposlednom rade aj od kontaktu s dlžníkmi.

Základné princípy fungovania spoločnosti vo vzťahu ku klientovi sú odľahčenie, zjednodušenie, ušetrenie, transparentnosť.

Ponúkame konzultácie s odborníkmi na prevenciu vzniku delikvencie a na proces správy a vymáhania pohľadávok. Pri svojej činnosti kladieme dôraz aj na aj úzky kontakt s dlžníkmi, vrátane osobných návštev dlžníkov, pričom sa snažíme premostiť komunikačnú bariéru medzi veriteľom a dlžníkom.

V súčasnosti spravujeme viac ako 200 pohľadávok zabezpečených nehnuteľnosťou, ktorých hodnota je viac ako 5 miliónov Eur. Taktiež spravujeme cez viac ako 300 nezabezpečených pohľadávok.

 

Spoločnosť auctio, s.r.o. je zameraná na mimosúdne vymáhanie pohľadávok, ktorého cieľom je efektívne uspokojenie pohľadávky klienta, bez nutnosti vedenia súdneho sporu. Takéto riešenie považujeme za ekonomickejšie, a to nielen z pohľadu účinnosti ale aj z pohľadu času.

V prípade, ak nie je možné vyriešiť situáciu mimosúdnou cestou, a to aj napriek nadmernému úsiliu a vyčerpaniu všetkých dostupných alternatív, ďalším krokom je súdne vymáhanie pohľadávok.