Dražba ½ 3-izb. bytu v BA - Vrakuňa

Stav Aktuálna
Dátum dražby 27.08.2019 - 11:00
Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Ondrej Ďuriač, Rajská 3, 811 08 Bratislava – zasadacia miestnosť
Výmera 77,91 m2
Zistená / stanovená hodnota 58 900,00 €
Najnižšie podanie 58 900,00 €
Minimálne prihodenie 100,00 €
Dražobná zábezpeka 17 600,00 €
Obhliadky 31.07.2019 - 10:00 19.08.2019 - 10:00
Zodpovedná osoba Ing. Daša Fogelová
Súbory na stiahnutie

Predmetom dražby je nehnuteľnosť v podielovom spoluvlastníctve Úpadcu v podiele 1/2  - ica k celku vedená na Okresnom úrade Bratislava, katastrálny odbor pre okres Bratislava II, obec BA – mestská časť Vrakuňa, katastrálne územie Vrakuňa, a to:

 

  1. byt číslo 46
  • na 8. p. vo vchode Poľnohospodárska 51, nachádzajúci sa v bytovom dome (popis stavby: Poľnohospodárska) so súpisným číslom 8700, na parcele registra „C“ číslo 631/25, 631/26, 631/27
  1. ku ktorému prislúcha spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach, spoločných zariadeniach bytového domu a na príslušenstve vo veľkosti 7809/338886 – ín k celku,
  2. a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 7809/338886 – ín k celku k pozemkom:
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 631/25, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 185 m².
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 631/26, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 186 m².
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 631/27, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 191 m².

 (ďalej len „Nehnuteľnosť“ alebo „Predmet dražby“ v príslušnom gramatickom tvare)

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

 

Opis predmetu dražby:

Byt sa nachádza v Bratislave, v mestskej časti Vrakuňa, k. ú. Vrakuňa, vchod Poľnohospodárska č. 51.

Trojizbový byt sa nachádza na 7. poschodí (8. podlaží), je prístupný z chodby zo schodiska a od výťahu. Pozostáva z troch obytných miestností, obývacej izby, izby - spálne a detskej izby. Príslušenstvo bytu tvorí hala, chodba, kúpeľňa, WC, kuchyňa, pivničná kobka z latiek umiestnená na prízemí. Byt má loggiu prístupnú z kuchyne.

Byt bol súčasnými vlastníkmi zakúpený v roku 2012 v stave po čiastočnej rekonštrukcii bytového jadra, kuchyne, povrchových úprav stien (stierky) a podláh v izbe, v hale a v chodbe. Okná sú plastové. Podlahy v obytných miestnostiach (okrem obývacej izby), sú riešené ako nulové, s nášľapnou vrstvou z PVC a s kobercom. V obývacej izbe je položená plávajúca podlaha. Byt vykazuje stopy dlhodobo značne zanedbanej údržby a hygieny.

Celková výmera bytu bez pivnice 76,22 m2

Celková podlahová plocha 77,91m2

Adresa
poľnohospodárska 51
Bratislava