Dražba 2 izbového bytu v Pezinku

Stav Ukončená
Dátum dražby 28.02.2018 - 10:45
Miesto konania dražby Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Výmera 60,00 m2
Zistená / stanovená hodnota 90 900,00 €
Najnižšie podanie 90 900,00 €
Minimálne prihodenie 1 000,00 €
Dražobná zábezpeka 27 270,00 €
Obhliadky 13.02.2018 - 11:00 21.02.2018 - 11:00
Zodpovedná osoba Ing. Jana Tomanová

Predmetom dražby je nehnuteľnosť vedená na Okresnom úrade Pezinok, Katastrálny odbor, pre obec Pezinok, katastrálne územie Pezinok, zapísaná na:

 

  • liste vlastníctva číslo 9639 ako:
  • Byt č. 404, 4 p., vchod: Hroznová 21, nachádzajúci sa v
  • bytovom dome (popis stavby: bytový dom C4) so súpisným číslom 5354, postavenom na parcele registra „C“ parcelné číslo 2045/117,
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo veľkosti 6602 / 252952 – ín k celku,
  • spoluvlastnícky podiel o veľkosti 6602 / 252952– ín k celku k pozemku:
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 2045/117, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 702 m2,

parcela registra „C“, parcelné číslo 2045/109, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 112 m2. V podiele 1/1.

Bytový dom súp.č. 5354, postavený na parcele č. 2045/117, k.ú. Pezinok je päťpodlažný obytný dom s prízemím s garážami a pivnicami.

Jedná sa o murovanú stavbu so železobetónovým skeletom, postavenú v roku 2008. Ohodnocovaný dvojizbový byt sa nachádza na 4.poschodí bytového domu. Dispozične sa skladá z chodby, kúpeľne, samostatného wc, 2 izieb a kuchyne. Byt má jeden balkón, prístupný z kuchyne. K bytu patrí pivnica, ktorá sa nachádza na prízemí domu.

Predmetný byt je v dobrom stavebnotechnickom a vizuálnom stave. Podlahy sú laminátové plávajúce v celom byte, vo wc a v kúpeľni sú keramické dlažby. Steny sú omietnuté vápennocementovou omietkou a opatrené maľovkou. Vo wc a v kúpeľni sú na stenách keramické obklady až do výšky stropu. Kúpeľňa pozostáva zo sprchovacieho kúta, umývadla a rebríkového radiátora. WC je závesné so zabudovanou nádržkou v stene. Interiérové dvere sú laminátové, plné alebo presklené. Vchodové dvere sú obyčajné s bezpečnostným zámkom. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom, z vnútra opatrené s plastovými žalúziami. V byte boli v čase obhliadky demontované všetky svietidlá, rovnako aj šatníková skriňa. Kuchynská linka v kuchyni je bez vstavaných spotrebičov (okrem chladničky s mrazničkou), chýba varný panel s elektrickou rúrou. Digestor je samostatný zavesený na stene. Kúrenie v byte je ústredné napojené na kotolňu v prízemí domu.

Počas obhliadky som nenašiel žiadne poruchy ani závady na byte, byt hodnotím ako dobrý s dobrou údržbou, dobre predajný na trhu s nehnuteľnosťami. Podlahová plocha: 60,21 m2.

 

Adresa