Dražba pozemkov s využitím pre areál betonárne nachádzajúcich sa v k.ú. Kostolné Kračany

Nachádzate sa tu

Táto položka je neaktuálna, aktuálne položky nájdete v zozname nehnuteľností.