Dražba pozemku v Brezne

Dražba
Stav Aktuálna
Dátum dražby 24.05.2022 11:00
Miesto konania dražby Mestský dom kultúry, Švermova 1027/7, 977 01 Brezno – 2. poschodie, zasadačka č. dverí 6.
Výmera 1181,00 m2
Zistená / stanovená hodnota 33 700,00 €
Zloženie zábezpeky
Najnižšie podanie 33 700,00 €
Minimálne prihodenie 1 000,00 €
Dražobná zábezpeka 10 100,00 €
Obhliadky 05.05.2022 11:00 19.05.2022 11:00
Zodpovedná osoba Ing. Daša Fogelová
Súbory na stiahnutie ZP 33_2022.pdf

Predmetom dražby je nehnuteľnosť vo výlučnom vlastníctve úpadcu

 

Okres: Brezno

Obec: Brezno

Katastrálne územie Brezno

List vlastníctva: 4047

 

 

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

 

Opis predmetu dražby

Hodnotený pozemok sa nachádza v okresnom meste Brezno, v mestskej časti Mazorníkovo, na ulici Cesta osloboditeľov, t.j na ľavej strane hlavnej cestnej komunikácie č. 529 vychádzajúcej z mesta Brezno južným smerom, t.j. na obec čierny Balog.

V hodnotenom mieste je zmiešaná výstavba, prevláda sídlisková výstavba s bytovými domami na sídlisku Mazorníkovo, sú tu rodinné domy na druhej strane komunikácie Cesta osloboditeľov, ale aj priemyselné areály a základná občianska vybavenosť charakteru obchodov a služieb.

 

Hodnotený pozemok susedí s uvedenou cestnou komunikáciou, na pozemok je zriadený provizórny vjazd z hlavnej cesty, v danom mieste je možnosť napojenia na základné inžinierske siete.

 

V súčasnom stave je pozemok nevyužívaný a neudržiavaný, tvorí ho trvalý trávny porast.

 

Pozemok je na LV zapísaný ako zastavaná plocha a nádvorie, v skutkovom stave ide o voľnú plochu s trávnym porastom, ktorá leží vedľa hlavnej cestnej komunikácii. Podľa charakteru a umiestnenia pozemku ide o územie s možnosťou jeho zastavania.

 

Celková výmera pozemku je 1181 m2

 

48.789747, 19.641544

Adresa
Brezno, Slovensko