Dražba rodinného domu v obci Sklabiňa

Stav Ukončená
Dátum dražby 14.06.2018 - 11:30
Miesto konania dražby E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin, Slovenská republika, Notársky úrad JUDr. Kostovčák Vladimír
Výmera 400,00 m2
Zistená / stanovená hodnota 162 000,00 €
Najnižšie podanie 162 000,00 €
Minimálne prihodenie 300,00 €
Dražobná zábezpeka 16 200,00 €
Obhliadky 29.05.2018 - 11:00 06.06.2018 - 11:00
Zodpovedná osoba Ing. Jana Tomanová

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve tretej osoby v podiele 1/1. Jedná sa o nehnuteľnosti vedené na Okresnom úrade Martin, Katastrálny odbor, pre obec Sklabiňa, katastrálne územie Sklabiňa, zapísané na liste vlastníctva číslo 398 ako:

  • rodinný dom (popis stavby: rodinný dom) so súpisným číslom 215, na parcele registra „C“, parcelné číslo 417/96,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 417/57, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 464 m2,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 417/96, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 117 m2. V podiele 1/1. 

Rodinný dom súpisné číslo 215 je postavený na pozemku svahovitého charakteru v katastrálnom území obce Sklabiňa. V blízkosti rodinného domu sa nachádza občianska vybavenosť. Rodinný dom je celkovo 4 podlažný. Skladá sa zo suterénu, prízemia, podkrovia a ďalšieho podkrovia.

1. Podzemné podlažie - Zvislé nosné konštrukcie sú murované v skladobnej hrúbke nad 40 do 50 cm a deliace konštrukcie sú vyhotovené z priečkoviek. Stropy sú s rovným podhľadom betónové monolitické. Schodisko má nášľapnú konštrukciu z mäkkého dreva. Výplne otvorov tvoria dvere hladké plné a zasklené a okná sú plastové s izolačným zasklením. Podlahy miestností sú z keramickej dlažby. Vybavenie kuchyne tvorí sporák na tuhé palivo, drezové umývadlo nerezové. Kuchynská linka je z materiálov na báze dreva. Vybavenie kúpeľne tvorí vaňa plastová jednoduchá, umývadlo. Ústredné vykurovanie tvorí teplovodný rozvod k radiátorom. Zdrojom vykurovania je kotol ústredného vykurovania na elektrinu a kotol ústredného vykurovania na tuhé palivá.

1. Nadzemné podlažie -Základy sú betónové a objekt je s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie sú murované v skladobnej hrúbke nad 40 do 50 cm a deliace konštrukcie sú vyhotovené z priečkoviek. Stropy sú s rovným podhľadom betónové monolitické. Schodisko má nášľapnú konštrukciu z mäkkého dreva. Strechu tvoria krovy sedlové s krytinou strechy na krove z betónovej škridle Bramac. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vnútorné obklady sú v prevažnej časti kúpeľne, kuchyne pri sporáku a dreze. Výplne otvorov tvoria dvere hladké plné a zasklené a okná sú plastové s izolačným zasklením. Podlahy obytných miestností tvoria veľkoplošné parkety a podlahy ost. miestností keramické dlažby. Vybavenie kuchyne tvorí sporák elektrický s elektrickou rúrou a keramickou platňou, umývačka riadu, chladnička, odsávač pár, drezové umývadlo nerezové. Kuchynská linka je z materiálov na báze dreva. Vybavenie kúpeľne tvorí umývadlo, samostatná sprcha. Ostatné vybavenie tvorí kozub s uzatvoreným ohniskom a vstavané skrine. Ústredné vykurovanie je podlahové teplovodné. 1. Podkrovné podlažie - Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm a deliace konštrukcie sú sadrokartónové. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria stropy s rovným podhľadom drevené trámové. Schodisko má nášľapnú konštrukciu z mäkkého dreva. Vnútorné obklady sú v prevažnej časti kúpeľne, vane. Výplne otvorov tvoria dvere hladké plné a zasklené a okná sú plastové s izolačným zasklením. Podlahy obytných miestností tvoria veľkoplošné parkety a podlahy ost. miestností keramické dlažby. Vybavenie kúpeľne tvorí vaňa plastová rohová, umývadlo. Ústredné vykurovanie tvorí teplovodný rozvod k radiátorom. Ostatné vybavenie tvoria vstavané skrine.

2. Podkrovné podlažie - Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm a deliace konštrukcie sú sadrokartónové. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria stropy s rovným podhľadom drevené trámové. Úpravy vonkajších povrchov tvoria fasádne omietky na báze umelých látok. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vnútorné omietky vápenné štukové. Výplne otvorov tvoria dvere hladké plné a zasklené a okná sú plastové s izolačným zasklením. Podlahy obytných miestností tvoria veľkoplošné parkety. Ústredné vykurovanie tvorí teplovodný rozvod k radiátorom.

Zastavaná plocha: 1 PP – 116,85 m2, 1. NP – 116,85 m2, 1. Podkrovie – 116,85 m2, 2. Podkrovie – 45,22 m2

Adresa