Dražba rodinného domu v Trstíne

Stav Ukončená
Dátum dražby 28.02.2018 - 10:00
Miesto konania dražby Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Výmera 380,00 m2
Zistená / stanovená hodnota 121 000,00 €
Najnižšie podanie 121 000,00 €
Minimálne prihodenie 1 000,00 €
Dražobná zábezpeka 36 300,00 €
Obhliadky 13.02.2018 - 10:00 21.02.2018 - 10:00
Zodpovedná osoba Ing. Jana Tomanová

Predmetom dražby je nehnuteľnosť vedená na Okresnom úrade Trnava, Katastrálny odbor, pre obec Trstín, katastrálne územie Trstín, zapísaná na:

 

  • liste vlastníctva číslo 383 ako:
  • rodinný dom (popis stavby: rodinný dom) so súpisným číslom 521, postavený na parcele registra „C“ parcelné číslo 2525/3,
  • iná budova (popis stavby: hospodárska budova) bez súpisného čísla, postavená na parcele registra „C“ parcelné číslo 2525/4,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 2524/1, druh pozemku: Záhrady, výmera 1106 m2,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 2525/1, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 521 m2,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 2525/3, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 178 m2,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 2525/4, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 27 m2.
  • V podiele 1/1

Jedná sa o starší nepodpivničený rodinný dom pôvodne pozdĺžneho tvaru z  roku 1940 s výraznými rekonštrukciami, prístavbami v rokoch 1985-1990, kedy bola vykonaná aj kompletná modernizácia s čiastočnou výmenou inštalácií, izolácií, zariadení a povrchov. V roku 2013 bola ukončená najmasívnejšia rekonštrukcia s ďalšou prístavbou, kompletnou nadstavbou podkrovia a kompletnou výmenou inštalácií, vybavenia a povrchov. Dom má čiastočné podpivničenie v zadnej časti, prízemie a podkrovie na celej ploche domu. Z pôvodných konštrukcií z roku 1940 sa zachovala iba časť zvislých konštrukcií a základov na pravej strane stavby.

 

I.PP - pivnica - dispozícia: I. PP - Pozostáva z dvoch skladových pivničných miestností. Vstup do pivnice je z prízemia domu krátkym jednoramenným schodišťom. V podlaží je rozvod svetelnej elektroinštalácie.

 

I.NP – prízemie - dispozícia: I. NP - prízemie je prístupné dvomi vchodmi - z čelnej strany cez kryté vonkajšie schody do vstupnej verandy a taktiež zo zadnej terasy zo strany dvora priamo do obývacej haly spojenej s kuchyňou. Dispozične pozostáva zo vstupnej predsiene, veľkej obývacej haly v zadnej časti, na pravej strane vedľa vstupu je pracovňa, menšia kúpelňa, WC a schodište. Základy domu sú pásové s podmurovkou z betónu, resp. debniacich tvárnic. Zvislé konštrukcie pôvodného domu na pravej strane sú z pálenej plnej aj dierovej tehly, hr. 45cm. Zvislé steny prístavby na ľavej strane sú z porobetónových tvárnic Ytong. Deliace konštrukcie sú tehlové, resp. z priečkoviek Ytong. Stropy sú na celej ploche nové z roku 2011 keramické s nosníkmi, keramickými vložkami a betónovou zálievkou. Podlahy obytných aj vedľajších miestností boli vybúrané, v podlaží je nový cementový poter s tepelnou izoláciou s rozvodmi podlahového teplovodného kúrenia bez finálnej podlahovej vrstvy, navrhovanej ako laminátové podlahy v obytných miestnostiach a keramické, alebo gresové dlažby v ostatných miestnostiach. Inštalácie v podlaží sú ukončené v kompletnou rozsahu bez kuchynskej linky, kompletáže WC a bez krbovej vložky. Vybavenie kúpeľne je navrhované so sprchou a umývadlom, WC bude taktiež s umývadlom s keramickými obkladmi stien. Nádržka WC je zabudovaná. Zariadenie kuchyne je navrhované s kuchynskou linkou na mieru v tvare "U" so skrinkami, pracovnou doskou, dresom, elektrickým sporákom a odsávačom pár. Okná sú osadené kompletné drevené z europrofilov s izolačným trojsklom. Vchodové dvere sú bezpečnostné, vnútorné dvere nie sú osadené. Rozvody zdravotechniky sú nové plastové, rozvody elektroinštalácie sú kompletné svetelné aj motorické s rozvádzačom s ističmi vrátane kompletných rozvodov štrukturovanej kabeláže so zásuvkami. Vykurovanie je teplovodné podlahové s elektrickým závesným kotlom v technickej miestnosti. Ohrev teplej vody je elektrickým kotlom ÚK. V zadnej obývacej hale bude kozub s liatinovou uzavretou teplovzdušnou vložkou a prieduchmi. Stavebná príprava na osadenie vložky je ukončená vrátane teplovzdušných rozvodov do podkrovia.

 

II.NP – podkrovie - dispozícia: Podkrovie je vyhotovené na celej zastavanej ploche stavby ako nové podlažie s novým krovom. Dispozične pozostáva zo stredovej chodby, prednej izby, väčšej kúpelne na ľavej strane, dvoch zadných izieb. V každej izbe sú šatníky, na zadnej strane je veľká uzatvorená loggiová terasa s bočnými stenami. Loggia je aj na prednej strane pri kúpeľni. Murivo štítov a podmurovky krovu sú z pórobetónových tvárnic Ytong. Krytina je z kompletného systému Bramac s laťovaním, fóliou a vlnitou betónovou škridľou, krov je tepelne izolovaný s podhľadmi zo sadrokartónu. Rozvody zdravotechniky, vykurovania, elektroinštalácie sú vyhotovené v kompletnom rozsahu, v kúpeľni je obmurovaná rohová vaňa, samostatná sprcha, umývadlo ani WC nie sú namontované. Okná sú osadené kompletné drevené z europrofilov s izolačným trojsklom, v rovine strechy sú zabudované strešné okná Velux.

 

Zastavaná plocha: 1.PP – 39,65 m2, 1.NP – 152,88 m2, 2.NP - podkrovie – 186,87 m2

Adresa