Dražba „Slobodárne“ s pozemkami v k.ú. Stropkov

Táto položka je neaktuálna, aktuálne položky nájdete v zozname nehnuteľností.