Dražba „Slobodárne“ s pozemkami v k.ú. Stropkov

Nachádzate sa tu

Dražba sa uskutoční
Dražba
Stav Aktuálna
Dátum dražby 15.10.2021 - 13:00
Miesto konania dražby Mestský úrad, Kultúrne stredisko, Bábková sála (I.poschodie,č.d.45), Nový riadok 1, 091 01 Stropkov
Výmera 2 268,00 m2
Zistená / stanovená hodnota 187 000,00 €
Najnižšie podanie 187 000,00 €
Minimálne prihodenie 1 000,00 €
Dražobná zábezpeka 45 000,00 €
Obhliadky 22.09.2021 - 13:30 07.10.2021 - 12:00
Zodpovedná osoba Mgr. Michaela Viskupová
Súbory na stiahnutie

Stavba

Predmetná stavba " Slobodáreň " sa nachádza v miestnej zástavbe KBV na pozemku parc. č. 862/2 po pravej strane miestnej komunikácie (ul. Matice Slovenskej), na ktorú nehnuteľnosť bezprostredne naväzuje. Predmetný objekt bol postavený v roku 1962 a slúžil ako budova na bývanie - slobodáreň. Pôvodná stavba pozostávala z 3 nadzemných podlaží a jedného podzemného podlažia - suterénu, pôvodné prestrešenie plochou strechou bolo v r. 2003 nahradené prestrešením strechou valbovou s aplikáciou ľahkej plechovej profilovanej strešnej krytiny. Stavba bola postavená tradičnou technológiou, podzemné podlažie bolo prevažne betónové, nadzemné podlažia tvoril kombinovaný konštrukčný systém a murované nosné konštrukcie.

V rámci 3. nadzemných podlaží bolo umiestnených 54 bytových jednotiek, z ktorých bolo 18 dvojizbových a zvyšných 36 jednoizbových. V rámci celého suterénu bola umiestnená kotolňa.

Z hľadiska technického vybavenia bola jestvujúca stavba vybavená vodovodom, kanalizáciou, ústredným vykurovaním, elektroinštaláciou, a príslušnými prípojkami na verejné inžinierske siete. Takto stavba "Slobodáreň" bola užívaná až do roku 2012, kedy sa vlastník rozhodol, že "Slobodáreň " zrekonštruuje.

Podľa pôvodného znaleckého posudku bol ohodnocovaný objekt postavený v roku 1962 a slúžil ako budova na bývanie - slobodáreň. Pôvodná stavba pozostávala z 3 nadzemných podlaží a jedného podzemného podlažia (suterén), v roku 2012 v rámci rekonštrukcie budovy bola prevedená nadstavba ďalšieho - 4.nadzemného podlažia vrátane konštrukcie zastrešenia.

V roku 2012 boli stavebné práce na stavbe prerušené, v ďalšej výstavbe sa nepokračovalo, stavba nebola zakonzervovaná, stavba nebola zastrešená, čo malo veľmi negatívny vplyv na už prevedené konštrukcie, ktoré boli vystavené nepriaznivým povetrnostným vplyvom počas celého obdobia 9 rokov. Následkom toho sú uvedené konštrukcie značne poškodené a ich ďalšie použitie bude možné až po prevedení statického posúdenia jednotlivých konštrukcií.

Pozemok

Celková výmera pozemku je 2.268 m2.

Podrobnejší Opis predmetu dražby je uvedený v znaleckom posudku.

Adresa
Matice Slovenskej 901/2
09101 Stropkov