Druhá opakovaná dražba pozemkov – v zmysle územnoplánovacej informácie určených na výstavbu - nachádzajúcich sa v Bratislave, k.ú. Záhorská Bystrica

Nachádzate sa tu

Táto položka je neaktuálna, aktuálne položky nájdete v zozname nehnuteľností.