Opakovaná dražba 3- izbového bytu ,k.ú. Komárno

Nachádzate sa tu

Dražba sa uskutoční
Dražba
Stav Aktuálna
Dátum dražby 04.11.2021 - 10:00
Miesto konania dražby Notársky úrad: JUDr. Katarína Nagyová , Jókaiho 26, 945 01 Komárno – zasadacia miestnosť
Výmera 72,51 m2
Zistená / stanovená hodnota 49 500,00 €
Najnižšie podanie 44 550,00 €
Minimálne prihodenie 500,00 €
Dražobná zábezpeka 13 300,00 €
Obhliadky 19.10.2021 - 10:00
Zodpovedná osoba Ing. Daša Fogelová
Súbory na stiahnutie

Predmetom dražby je spoluvlastnícky podiel Úpadcu v I. rade vo veľkosti 1/2 - ica k celku k nehnuteľnostiam vedeným na Okresnom úrade Komárno, katastrálny odbor, pre okres Komárno, obec Komárno, katastrálne územie Komárno, zapísaným na

 

  • liste vlastníctva číslo 6974 ako:

• byt č. 6, na 2. poschodí vo vchode č. 5 v

  • bytovom dome (popis stavby: Obytný dom) so súpisným číslom 228, na parcele registra „C“, parcelné číslo 690,
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti 7001/442000 – ín k celku,

 

spoluvlastnícky podiel Úpadcu v I. rade vo veľkosti 7001/884000 – ín k celku k pozemku evidovanom na:

  • liste vlastníctva č. 8516 ako:
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 690, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 765 m2

 

 

spoluvlastnícky podiel Dlžníka vo veľkosti 1/2 - ica k celku k nehnuteľnostiam vedeným na Okresnom úrade Komárno, katastrálny odbor, pre okres Komárno, obec Komárno, katastrálne územie Komárno, zapísaným na

  • liste vlastníctva číslo 6974 ako:

• byt č. 6, na 2. poschodí vo vchode č. 5 v

  • bytovom dome (popis stavby: Obytný dom) so súpisným číslom 228, na parcele registra „C“, parcelné číslo 690,
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti 7001/442000 – ín k celku,

 

spoluvlastnícky podiel Dlžníka vo veľkosti 7001/884000 – ín k celku k pozemku evidovanom na:

  • liste vlastníctva č. 8516 ako:
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 690, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 765 m2

 

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

 

Opis predmetu dražby

Nehnuteľnosťou je byt č. 6 s príslušenstvom, nachádzajúci sa na 2. poschodí (3. nadzemnom podlaží) obytného domu so súpisným číslom 228, v obytnom dome s ôsmymi nadzemnými podlažiami bez podzemného podlažia, s osobnými výťahmi v každom vchode, v katastrálnom území Komárno.

 

Ohodnocovaná nehnuteľnosť bola v čase v priemernom stave, po čiastočnej stavebnej úprave, so štandardným vnútorným vybavením, bez známok statického porušenia.

Stavebná obnova bytu pozostávala z rozšírenia kúpeľne o časť komory a z vymurovania stien kúpeľne.

V kuchyni sa nachádza len časť kuchynskej linky bez kuchynského drezu, s pákovou vodovodnou batériou, s kombinovaným sporákom. V kúpeľni je osadený sprchový kút, rohová vaňa a umývadlo. Vo WC je osadená záchodová misa kombi. Poistkové automaty neboli v čase obhliadky funkčné, plyn bol v byte v čase obhliadky odpojený. Okná v byte sú pôvodné drevené zdvojené s vnútornými hliníkovými žalúziami.

Byt je napojený na elektrickú sieť svetelnú, verejný rozvod vody, kanalizácie a plyn.

Obytný dom je zateplený.

 

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE:  

Vstupnou miestnosťou bytu, zo spoločného priestoru schodiska je predsieň, z ktorej je vstup do dvoch izieb, WC, kuchyne, z kuchyne do kúpeľne, komory a obývacej izby, z ktorej je vstup do tretej izby.

Žiadne iné miestnosti netvoria príslušenstvo bytu umiestnené mimo ohodnocovaného bytu. Byt nemá balkón ani loggiu.

 

Výmera nameranej podlahovej plochy bytu s príslušenstvom, v rámci ohodnocovaného bytu je 72,51 m2

Adresa
Rákócziho 228/5
94501 Komárno