Opakovaná dražba výrobných priestorov čalúnickej dielne v obci Plaveč

Táto položka je neaktuálna, aktuálne položky nájdete v zozname nehnuteľností.