Pripravovaná dražba bytu v Močenku - Gorazdov

Nachádzate sa tu

Dražba
Stav Pripravovaná
Zistená / stanovená hodnota 5 000,00 €
Najnižšie podanie 5 000,00 €
Minimálne prihodenie 100,00 €
Dražobná zábezpeka 1 200,00 €
Zodpovedná osoba Ing. Daša Fogelová

Dražobník pripravuje dražbu bytu, ktorý sa nachdáza v k.ú. Močenok.

Dražobník dražbu vyhotoví až po zložení dražobnej zábezpeky na účet dražobníka a spísaní Zmluva o ZÚČASTNENÍ SA NA DRAŽBE a USKUTOČNENÍ podania. 

V prípade záujmu prosím kontaktujte zodpovednú osobu, ktorá Vám rada zodpovie na všetky otázky.

 

Jedná sa o nehnuteľnosť vedenú na Okresným úradom Šaľa, Katastrálny odbor, pre obec Močenok, katastrálne územie Močenok zapísaných na liste vlastníctva číslo 6522 ako:

  • byt číslo 4
  • na 1.p. vo vchode 1 nachádzajúci sa v 
  • bytovom dome (popis stavby: 4BJ) so súpisným číslom 911, na parcele registra „C“, číslo 6066/12,
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo veľkosti  6100/22800 – ín k celku;

 

Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 911 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 6535.

 

Opis predmetu dražby 

Trojizbový byt s kuchyňou, kúpeľňou, WC, chodbou, loggiou a pivnicou v suteréne sa nachádza na 1.poschodí (2.NP) bytového domu súpisného čísla 911 v obci Močenok, okres Šaľa, so spoluvlastníckym podielom

na spoločných častiach a zariadeniach domu 6100/22800. Obytný dom je typický panelový. Dom má  inštalačný suterén v ktorom sú spoločné priestory a 2 .nadzemné obytné podlažia. Je jednovchodový.

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

Izba              4,83*3,38

16,33

Izba              4,51*3,38

15,24

Izba              3,45*3,35

11,56

Kúpeľňa      1,38*1,51

2,08

WC                0,77*1,00

0,77

Kuchyňa     0,87*1,48+3,35*2,18

8,59

Chodba        1,20*3,35

4,02

Výmera bytu bez pivnice

58,59

Pivnica        1,95*1,25

2,44

Vypočítaná podlahová plocha

61,03

 

 

Adresa
Gorazdov