Správa pohľadávok

Nachádzate sa tu

Správu pohľadávok možno definovať ako jednoduchý spôsob predídenia starostiam s neuhradenými faktúrami či pohľadávkami.

Správu pohľadávok ponúkame pre stredné i väčšie firmy a podniky ako aj pre menšie firmy a živnostníkov.

Našou činnosťou odbremeňujeme klientov od dlžníkov a starostí o nich v zmysle platných zákonov a predpisov Slovenskej republiky.

Ponúkame konzultácie s odborníkmi na proces správy pohľadávok ako aj úzky a osobitný kontakt s dlžníkmi.

 

Mimosúdne vymáhanie pohľadávok

Vymáhanie pohľadávok realizujeme na viacerých úrovniach, najmä však na úrovni mimosúdneho vymáhania pohľadávok a súdneho vymáhania pohľadávok.

Mimosúdne vymáhanie pohľadávok má za cieľ riešiť neuhradené pohľadávky bez nutnosti súdneho riešenia veci.

 

Súdne vymáhanie pohľadávok

V prípade, ak nie je možné vyriešiť situáciu mimosúdnou cestou, a to aj napriek mimoriadnemu úsiliu a  vyčerpaniu všetkých dostupných alternatív, ďalším krokom je súdne vymáhanie pohľadávok.