UPUSTENÁ Dražba pozemkov, ornej pôdy a ložiska nevyhradeného nerastu - štrkopiesku nachádzajúcich sa v k.ú. Jelka

Nachádzate sa tu

Táto položka je neaktuálna, aktuálne položky nájdete v zozname nehnuteľností.