2. opakovaná dražba zabehnutého MOTORESTU LADOMER so zariadením a pozemkami

Dražba
Stav Ukončená
Dátum dražby 19.12.2023 10:00
Miesto konania dražby Štefánikova 9, Nitra
zasadacia miestnosť v kancelárii dražobníka (prvé vyvýšené NP – vstup z pešej zóny)
Výmera 4470,00 m2
Zistená / stanovená hodnota 716 016,00 €
Zloženie zábezpeky
Najnižšie podanie 429 609,60 €
Minimálne prihodenie 1 000,00 €
Dražobná zábezpeka 10 000,00 €
Obhliadky 14.12.2023 09:00 18.12.2023 09:00
Zodpovedná osoba Mgr. Michaela Viskupová
Súbory na stiahnutie ZP-17_2023 EZ+BZ Ladomer.PDF ZP 25_2023.pdf ZP 25_2023 prilohy.pdf 02 - Oznámenie o dražbe TB Ladomer 2OPAK 19_12_2023 WEB.pdf

Predmetom dražby je motorest Ladomer so súp.č. 460 v obci Ladomerská Vieska zapísaný na LV č. 1042, vrátane prístavby a príručného skladu, ako aj zastavených a priľahlých pozemkov, vrátane parkoviska (pozemky spolu 4.470 m2).
Motorest sa nachádza pri ceste na hlavnom ťahu (cesta 65) a v čase oceňovania bol v prevádzke.
Stavba Motorestu Ladomer postavená v roku 2009 s prístavbou postavenou v roku 2013. Stavba je užívaná na svoj účel ako motorest - stravovacie zariadenie.
Jedná sa o nepodpivničenú murovanú budovu, situovanú v okrajovej časti obce, sprístupnená zo spevnených plôch a parkoviska od ulice. Stavba je napojená na el. rozvodnú sieť, verejný vodovod, kanalizáciu do žumpy a rozvod zemného plynu zo zásobníka. Stavba je vyhotovená v dobrom stavebnotechnickom vyhotovení z certifikovaných stavebných materiálov, udržiavaná. Životnosť stavby stanovil znalec odborným odhadom na 80 rokov.
Stavba má v časti reštaurácie dve nadzemné podlažia, zvyšná časť a prístavba len jedno. 1. nadzemné podlažie tvorí hala – jedáleň/reštaurácia, bar, kuchyňa, WC ženy, WC muži, WC personál, sklady, chodby, šatňa, kancelária, kotolňa. 2 nadzemné podlažie tvorí iba hala – jedáleň/reštaurácia. Prístavbu tvorí hala – jedáleň/reštaurácia, resp. spoločenská miestnosť, sklad a kancelária.
Príručný sklad je murovaná budova, užívaná ako ručná umyvárka motorových vozidiel
Príručný sklad má jedno nadzemné podlažie a tvoria ho autoumyváreň o ploche 60,50 m2 a sklad o ploche 12,65 m2.
Súčasťou predmetu dražba jej aj zariadenie motorestu a to najmä zariadenie kuchyne (najmä varná stolička, sporák, nerezové pracovné a ohrevné stoly, konvektomaty, nerezový odsávač, chladničky, regále, hrnce a pod.) a jedálne (najmä stoly, stoličky, komody a pod.) - používané a v stave zodpovedajúcom dobe ich používania a opotrebovania.

Predmet dražby sa draží v stave v akom stojí a leží.

Znaleckým posudkom číslo 25/2023 zo dňa 04.02.2023 vypracovaným Ing. Štefanom Sviržovským, znalcom so sídlom v Žiari nad Hromom, bola všeobecná hodnota nehnuteľností tvoriacich predmet dražby stanovená na 699.000,- €.
Znaleckým posudkom číslo 17/2023 zo dňa 19.05.2023 vypracovaným Ing. Miroslavom Lončíkom, znalcom so sídlom v Novom Meste nad Váhom, bola všeobecná hodnota hnuteľných veci – zariadenia tvoriaceho predmet dražby stanovená na 14.180,- € bez DPH, resp. 17.016,-€ s DPH.

Najnižšie podanie: 429.609,60 EUR 
Dražobná zábezpeka: 10.000,-EUR
Minimálne prihodenie: 1.000,-EUR

Obhliadka predmetu dražby /v mieste predmetu dražby/ - 14.12.2023 od 9:00 do 9:30 hod.; 18.12.2023 od 9:00 do 9:30 hod.

Záujemcovia sa vopred pred vykonaním samotnej obhliadky nahlásia u dražobníka na t.č.: +421907754882. Obhliadka sa uskutoční v mieste predmetu dražby Motorest Ladomer, Ladomerská Vieska (48.58127174684996, 18.876576194376067)