Dražba pozemkov v k.ú. Polomka

Dražba
Stav Ukončená
Dátum dražby 28.10.2022 11:00
Miesto konania dražby Mestský dom kultúry, Švermova 1027/7, 977 01 Brezno – 2. poschodie, zasadačka č. dverí 6
Výmera 138879,00 m2
Zistená / stanovená hodnota 22 174,47 €
Zloženie zábezpeky
Najnižšie podanie 22 200,00 €
Minimálne prihodenie 1 000,00 €
Dražobná zábezpeka 6 600,00 €
Obhliadky 12.10.2022 11:00 19.10.2022 11:00
Zodpovedná osoba Mgr. Michaela Viskupová
Súbory na stiahnutie LV 1756.pdf LV 4452.pdf LV 6100.pdf Oznámenie o dražbe_Polomka.pdf

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti vedené príslušným Okresným úradom – Katastrálnym odborom, nachádzajúce sa v:

Kat. územie, obec, okres

 

Druh pozemku

Výmera v m2

Číslo listu vlastníctva

Parcela reg. E KN č.

Spoluvl. podiel

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

480

6100

3246/1

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

604

6100

3247/2

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

1015

4452

7212/2

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

1016

4452

7212/1

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

1416

4452

9085/6

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

3015

4452

4665

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

90

1756

2647/2

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

92

1756

6985/5

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

108

1756

2942/2

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

108

1756

2942/3

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

109

1756

2717/4

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

114

1756

4398/11

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

166

1756

1492/2

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

193

1756

5005/3

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

194

1756

4275/5

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

195

1756

4275/3

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

217

1756

4539/29

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

254

1756

4786/3

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

266

1756

4787/3

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

270

1756

7718/2

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

279

1756

4181/3

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

284

1756

5263/1

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

290

1756

8090/2

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

298

1756

6985/3

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

298

1756

8053/9

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

341

1756

9080/4

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

383

1756

6717/2

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

384

1756

4816/1

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

394

1756

7782/4

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

398

1756

4401/1

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

481

1756

6968/3

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

489

1756

4275/2

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

489

1756

7288/6

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

489

1756

7288/9

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

578

1756

4275/4

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

582

1756

6985/2

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

592

1756

7782/2

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

604

1756

6996/2

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

605

1756

6716/2

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

632

1756

1630/1

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

652

1756

4488/2

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

655

1756

6968/4

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

668

1756

5088/3

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

671

1756

6997/2

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

672

1756

1103/1

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

732

1756

5136/1

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

759

1756

6969/1

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

766

1756

8847

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

798

1756

967

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

816

1756

6580/1

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

822

1756

2391/2

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

826

1756

2802

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

846

1756

5580/2

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

857

1756

8079/1

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

954

1756

2803

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

974

1756

9216/2

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

1005

1756

8037/4

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

1050

1756

5263/2

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

1089

1756

2801

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

1115

1756

6968/1

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

1147

1756

7501

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

1161

1756

3094/3

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

1172

1756

7740/1

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

1337

1756

4638/1

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

1371

1756

6443/1

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

1382

1756

2720/3

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

1398

1756

5129/1

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

1398

1756

6970

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

1425

1756

1592/1

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

1488

1756

7452

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

1609

1756

6988

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

1621

1756

5789

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

1637

1756

6969/3

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

1667

1756

8306/1

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

1757

1756

8066/2

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

1796

1756

6730/1

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

1860

1756

7720/1

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

1869

1756

7451

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

1898

1756

7934/1

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

1940

1756

1785/1

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

1970

1756

5580/1

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

1986

1756

5809

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

2003

1756

7718/1

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

2016

1756

4241

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

2053

1756

8090/1

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

2054

1756

5174/5

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

2073

1756

5310

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

2076

1756

5966/4

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

2099

1756

4170

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

2113

1756

8102

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

2159

1756

7458

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

2170

1756

5311

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

2257

1756

9138/2

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

2258

1756

5309

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

2376

1756

6258

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

2419

1756

6969/2

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

2451

1756

8319/1

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

2580

1756

4808/1

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

2829

1756

6374

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

3181

1756

6094

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

3406

1756

1492/1

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

3486

1756

8036

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

3566

1756

4030/1

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

3738

1756

4180

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

3747

1756

8557/4

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

4649

1756

5823

1/1

Polomka, Polomka, Brezno

Orná pôda

4692

1756

6718/1

1/1

Záložca

Obchodné meno :     AGROSPOLOČNOSŤ POLOMKA s.r.o.

Sídlo :                     976 66 Polomka, Jegorovova 3

IČO :                       31 647 588

Zápis :                     Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, odd.: Sro, vložka č. 3423/S

 

Predmet dražby sa draží ako celok.

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.